תודה על תגובתך, היא תתפרסם לאחר אישור מערכת

המטרה: עודד נפצע בעזה – חייבים לעשות הכול כדי שיוכל ללכת שוב

היעד

 מירב גינדי
מקרה פרטי
כמה
אוספים?
430,000
מקרה זה מומן בחלקו בשיתוף קרן חיילים

חלק מהקבוצה: